λιγούρης

Μεταφράσεις

λιγούρης

broke, penniless, skint
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close