λιγότερος

(προωθήθηκε από λιγότερη)
Μεταφράσεις

λιγότερος

(li'ɣoteros) αρσενικό

λιγότερη

(li'ɣoteri) θηλυκό

λιγότερο

less, fewerأَقَلْ, أَقَلّméněfærre, mindrewenigermenosharvempi, vähemmänmoindre, moins, moins demalobrojan, manje, manjimenoより少ない, より少量더 소수의, 더 적은, 보다 적은 양minderfærre, mindre, minusmniej, mniej licznimenosменьше, меньшийfärre, mindre, yngreน้อยกว่า, น้อยลงdaha azít hơn较少, 较少的по-малкоפחות (li'ɣotero) ουδέτερο
επίθετο
πιο λίγος λιγότερα λεφτά
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close