λιθογραφία

Μεταφράσεις

λιθογραφία

lithographylitografialithographielitografialitografiЛитографияLitografialithografielitografíalitografiлитография (liθoɣra'fia)
ουσιαστικό θηλυκό
τεχνική εκτύπωσης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close