λιμοκτονία

Μεταφράσεις

λιμοκτονία

starvation

λιμοκτονία

famine
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close