λιπαντικό

Μεταφράσεις

λιπαντικό

lubricant, grease
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close