λιποτάκτης

Μεταφράσεις

λιποτάκτης

renegade (lipo'taktis)
ουσιαστικό αρσενικό
που έχει εγκαταλείψει το στρατό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close