λιποτακτώ

Μεταφράσεις

λιποτακτώ

desert (lipota'kto)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
εγκαταλείπω το στρατό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close