λιωμένος

Μεταφράσεις

λιωμένος

(ʎo'menos)

λιωμένη

(ʎο'meni)

λιωμένο

molten (ʎο'meno)
επίθετο
που έχει λιώσει λιωμένο τυρί
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close