λογαριασμός

Μεταφράσεις

λογαριασμός

Konto, Rechnungaccount, billcompte, addition, noteحِسَاب, فاتُورَةúčetkonto, regningcuentalasku, pankkitiliračunconto請求書, 預金口座계산서, 은행 계좌rekeningkonto, regningkonto, rachunekconta, conta bancáriaбанковский счет, счетkonto, räkningใบแจ้งหนี้, บัญชีเงินฝากhesaphóa đơn, tài khoản帐单, 账户, 帐户帳戶חשבון (loɣarja'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. υπολογισμός κάνω σωστόλάθος λογαριασμό
2. περιγραφή οφειλών o λογαριασμός του ηλεκτρικού κάνω το λογαριασμό
δεν υπολογίζω κανένα
3. χρήματα σε τράπεζα αριθμός λογαριασμού ανοίγω λογαριασμό
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close