λογαριασμός

Μεταφράσεις

λογαριασμός

Konto, Rechnungaccount, billcompte, addition, noteحِسَاب, فاتُورَةúčetkonto, regningcuentalasku, pankkitiliračunconto請求書, 預金口座계산서, 은행 계좌rekeningkonto, regningkonto, rachunekconta, conta bancáriaбанковский счет, счетkonto, räkningใบแจ้งหนี้, บัญชีเงินฝากhesaphóa đơn, tài khoản帐单, 账户, 帐户חשבון帳戶 (loɣarja'zmos)
ουσιαστικό αρσενικό
1. υπολογισμός κάνω σωστόλάθος λογαριασμό
2. περιγραφή οφειλών o λογαριασμός του ηλεκτρικού κάνω το λογαριασμό
δεν υπολογίζω κανένα
3. χρήματα σε τράπεζα αριθμός λογαριασμού ανοίγω λογαριασμό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close