λογιστικό φύλλο

Μεταφράσεις

λογιστικό φύλλο

جَدْوَل

λογιστικό φύλλο

tabulkový procesor

λογιστικό φύλλο

regneark

λογιστικό φύλλο

Tabellenkalkulationsprogramm

λογιστικό φύλλο

spreadsheet

λογιστικό φύλλο

hoja de cálculo

λογιστικό φύλλο

taulukkolaskentaohjelma

λογιστικό φύλλο

feuille de calcul

λογιστικό φύλλο

plahta

λογιστικό φύλλο

foglio elettronico

λογιστικό φύλλο

スプレッドシート

λογιστικό φύλλο

컴퓨터용 회계처리 프로그램

λογιστικό φύλλο

spreadsheet

λογιστικό φύλλο

regneark

λογιστικό φύλλο

arkusz kalkulacyjny

λογιστικό φύλλο

folha de cálculo, planilha

λογιστικό φύλλο

электронные таблицы

λογιστικό φύλλο

kalkylblad

λογιστικό φύλλο

ตารางจัดการหมายถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่ง

λογιστικό φύλλο

hesap çizelgesi

λογιστικό φύλλο

bảng tính toán

λογιστικό φύλλο

电子计算表
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close