λοιδορία

Μεταφράσεις

λοιδορία

abuse, jeer, scoff, taunt
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close