λοιδορώ

Μεταφράσεις

λοιδορώ

insult, jeer, lash
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close