λοιπόν

Μεταφράσεις

λοιπόν

so, then, welldoentonces, ahoraalors, maintenantallora因此ดังนั้น因此 (li'pon)
σύνδεσμος
1. άρα, επομένως Δεν είναι λοιπόν ένοχος.
δεν έγινε και τίποτα σοβαρό
2. εισάγει νέο θέμα Λοιπόν, τι θα κάνουμε τώρα;
3. εκφράζει προτροπή Πες κτ λοιπόν!
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close