λοξός

(προωθήθηκε από λοξή)
Μεταφράσεις

λοξός

(lo'ksos)

λοξή

(lo'ksi)

λοξό

potrhlý, rapl, šikmý, kosýschräg, exzentrisch, überspanntoblique, aslant, crankpot, crooked, kinky, quirky, výstředník, weirdo, awrychiflado, disipado, excéntrico, oblicuo, sesgadobiaisé, excentrique, obliqueкосой, чокнутый (lo'kso)
επίθετο
πλάγιος, στραβός λοξό βλέμμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close