λοξός

(προωθήθηκε από λοξό)
Μεταφράσεις

λοξός

(lo'ksos)

λοξή

(lo'ksi)

λοξό

potrhlý, rapl, šikmý, kosýschräg, exzentrisch, überspanntoblique, aslant, crankpot, crooked, kinky, quirky, výstředník, weirdo, awrychiflado, disipado, excéntrico, oblicuo, sesgadobiaisé, excentrique, obliqueкосой, чокнутый (lo'kso)
επίθετο
πλάγιος, στραβός λοξό βλέμμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close