λοξότητα

Μεταφράσεις

λοξότητα

obliquity
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close