λοστός

Μεταφράσεις

λοστός

crowbar (lo'stos)
ουσιαστικό αρσενικό
σιδερένιος μοχλός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close