λουλουδένιος

Μεταφράσεις

λουλουδένιος

(lulu'ðeɲos)

λουλουδένια

(lulu'ðeɲa)

λουλουδένιο

floral, flowery (lulu'ðeɲo)
επίθετο
από λουλούδια λουλουδένια σύνθεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close