λουρί

Μεταφράσεις

λουρί

leash, collar, lead (lu'ri)
ουσιαστικό ουδέτερο
λουρίδα δέρματος για ρολόι, σκύλο κ.λπ. το λουρί του σκύλου το λουρί του ρολογιού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close