λουσάρω

Μεταφράσεις

λουσάρω

adorn, embellish
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close