λουσάτος

Μεταφράσεις

λουσάτος

dressy, flashy, foppish, posh
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close