λουστράρω

Μεταφράσεις

λουστράρω

furbish, polish (lu'straro)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
γυαλίζω λουστράρω τα παπούτσια μου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close