λουτρό

Μεταφράσεις

λουτρό

bath, bathroomtoillete, salle de bainsbanheiro, latrina, toalete (lu'tro)
ουσιαστικό ουδέτερο
μπάνιο
θεραπευτικές εγκαταστάσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close