λουφάζω

Μεταφράσεις

λουφάζω

cower, skulk
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close