λοφίο

Μεταφράσεις

λοφίο

huppe

λοφίο

aigrette, crest, plume
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close