λούκι

Μεταφράσεις

λούκι

drain ('luci)
ουσιαστικό ουδέτερο
σωλήνας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close