λυγιστός

Μεταφράσεις

λυγιστός

courbé, plié
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close