λυπημένα

Μεταφράσεις

λυπημένα

tristement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close