λυτρώνομαι

Μεταφράσεις

λυτρώνομαι

(li'tronome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close