λυόμενο

Μεταφράσεις

λυόμενο

(li'omeno)
ουσιαστικό ουδέτερο
συναρμολογημένο σπίτι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close