λόξιγκας

Μεταφράσεις

λόξιγκας

hiccupshoquet, myoclonie phrénoglottique ('loksiŋgas)
ουσιαστικό αρσενικό
σύσπαση του διαφράγματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close