λόφος

Μεταφράσεις

λόφος

hillcollineHügelتَلّkopecbakkecolinamäkibrdocollina언덕heuvelåswzgórzecolinaхолмbackeเขาเตี้ยๆtepeđồi小山 ('lofos)
ουσιαστικό αρσενικό
ύψωμα μικρότερο του βουνού
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close