λόχμη

Μεταφράσεις

λόχμη

دَغَل

λόχμη

křoví

λόχμη

buskads

λόχμη

Gebüsch

λόχμη

bush

λόχμη

maleza, monte

λόχμη

pensaikko

λόχμη

broussailles

λόχμη

šikara

λόχμη

cespuglio

λόχμη

茂み

λόχμη

덤불

λόχμη

struikgewas

λόχμη

krattskog

λόχμη

tulejka

λόχμη

bosque, moita

λόχμη

skogsland

λόχμη

พุ่มไม้

λόχμη

çalılık

λόχμη

bụi rậm

λόχμη

矮树丛
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close