λύκειο

Μεταφράσεις

λύκειο

lyceumlycée ('licio)
ουσιαστικό ουδέτερο
το σχολείο μετά το γυμνάσιο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close