λύνομαι

Μεταφράσεις

λύνομαι

break ('linome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close