λύπηση

Μεταφράσεις

λύπηση

('lipisi)
ουσιαστικό θηλυκό
οίκτος Είναι για λύπηση.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close