μ

Μεταφράσεις

μ

mمmмmmMmm (m)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
μι, το δωδέκατο γράμμα του ελληνικού αλφαβήτου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close