μάθηση

Μεταφράσεις

μάθηση

learningapprentissageобучениеLernen학습læringaprendizaje学習学习lärandeالتعلم學習 ('maθisi)
ουσιαστικό θηλυκό
απόκτηση γνώσεων
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close