μάλιστα

Μεταφράσεις

μάλιστα

oui, sijopaحتىแม้แต่dokonceeveninclusoдориnawetдаже ('malista)
επίρρημα
1. βεβαίως Μάλιστα, έχετε δίκιο.
2. επιπλέον Και μάλιστα μου είπε ψέματα.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close