μάντρα

Μεταφράσεις

μάντρα

pound, enclosure, pen ('mandra)
ουσιαστικό θηλυκό
τοίχος γύρω από οικόπεδο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close