μάτσο

Μεταφράσεις

μάτσο

bunch, bundle ('matso)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. δέσμη ένα μάτσο μαϊντανό ένα μάτσο λουλούδια
2. σωρός ένα μάτσο γράμματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close