μέγκενη

Μεταφράσεις

μέγκενη

vise, clamp

μέγκενη

étau
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close