μέλλων

(προωθήθηκε από μέλλουσα)
Μεταφράσεις

μέλλων

('melon) αρσενικό

μέλλουσα

('melusa) θηλυκό

μέλλον

future ('melon) ουδέτερο
επίθετο
μελλοντικός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close