μέλος συμβουλίου

Μεταφράσεις

μέλος συμβουλίου

عَضُو مَجْلِس

μέλος συμβουλίου

radní

μέλος συμβουλίου

rådgiver

μέλος συμβουλίου

Ratsmitglied

μέλος συμβουλίου

council member, councillor

μέλος συμβουλίου

concejal

μέλος συμβουλίου

neuvoston jäsen

μέλος συμβουλίου

élu local

μέλος συμβουλίου

vijećnik

μέλος συμβουλίου

consigliere

μέλος συμβουλίου

地方議会議員

μέλος συμβουλίου

의원

μέλος συμβουλίου

raadslid

μέλος συμβουλίου

styremedlem

μέλος συμβουλίου

radny

μέλος συμβουλίου

vereador

μέλος συμβουλίου

советник

μέλος συμβουλίου

kommunfullmäktig

μέλος συμβουλίου

สมาชิกสภาเทศบาล

μέλος συμβουλίου

belediye meclis üyesi

μέλος συμβουλίου

thành viên hội đồng

μέλος συμβουλίου

议员
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close