μέμφομαι

Μεταφράσεις

μέμφομαι

animadvert, reprehend, vituperate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close