μέμψη

Μεταφράσεις

μέμψη

censure
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close