μένος

Μεταφράσεις

μένος

ярость愤怒Furyזעםfurore憤怒 ('menos)
ουσιαστικό ουδέτερο
οργή, μανία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close