μέντιουμ

Μεταφράσεις

μέντιουμ

mediummédium ('mendium)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
πρόσωπο που λέει το μέλλον
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close