μέρισμα

Μεταφράσεις

μέρισμα

dividend

μέρισμα

dividende
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close