μέτοικος

Μεταφράσεις

μέτοικος

metic

μέτοικος

métèque
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close